ETZ HAYİM SİNAGOGU - UMART Mimarlık

ETZ HAYİM SİNAGOGU

ETZ HAYİM SİNAGOGU TARİHÇE :

İbranice'de hayat ağacı anlamına gelen Etz Hayim, çağlar boyunca belki de en çok tasvir edilen semboldür. Sinagoglara bu adın Romaniot Toplulukları tarafından verildiği fikrinden hareketle, bu sinagogun olası Bizans dönemi sinagogu olması hakkında popüler bir söylem vardır. Ancak günümüze kadar bu tahmini destekleyecek herhangi bir kanıt bulunamamıştır. 

Etz Hayim Sinagogu, İzmir'de 17. yüzyılda var olan altı havradan biri olarak biliniyor. Yangın ve deprem tehlikesini defalarca atlatan bu sinagog, 2000'li yıllarda bir çatı çökmesinden kurtulmuştur. Bir koruma projesi sonucunda bina 2021 yılında ziyaretlere ve kültürel etkinliklere yeniden açılmıştır. Binanın Restorasyon ve Konservasyon çalışmaları İZKA ( İzmir Kalkınma Ajansı ) Desteği ile İzmir Musevi Cemaati tarafından Umart Mimarlık firmasına Yaptırılmıştır.