EGİAD ETKİNLİK MERKEZİ ( PORTEKİZ SİNAGOGU ) - UMART Mimarlık

EGİAD ETKİNLİK MERKEZİ ( PORTEKİZ SİNAGOGU )

EGİAD ETKİNLİK MERKEZİ (PORTEKİZ SİNAGOGU) :

Symirna Agorası'nın batısında Havra Sokağı yakınında, İzmir ili Konak ilçesi 36 Pafta 202 ada 5 parselde kayıtlı Portekiz (Portugal) Sinagogu, kuzey-güney yönde enine dikdörtgen planlı bir yapıdır. Portekiz'den 1497 yılında sürgün edilen Portekiz Yahudileri önce Avrupa kentlerine, sonra Osmanlı sınırları içindeki önemli ticaret merkezlerine göç etmişlerdir. Portekiz Sinagogu, Portekiz göçmenleri tarafından 17.yüzyılın ilk yarısında kurulmuştur. Bu Sinagog, Osmanlı yönetimi altında İzmir kentinde kurulan ikinci sinagogdu. 1976 yılında geçirdiği yangın sonrasında uzun süre depo olarak kullanılan yapı, sinagog yapısı niteliğindeki donatılarının büyük bir kısmını yitirmiştir. İzmir Musevi Cemaati mülkiyetindeki yapı, 2016- 2018 Yılları arasında EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ tarafından restore ettirilerek Sosyal ve Kültürel Etkinlik merkezi olarak hizmet veremeye devam etmektedir. Restorasyon proje ve uygulama hizmetleri Umart Mimarlık tarafından yapılmıştır.